FÖRETAG / BRF

FORMGIVNING AV UTEMILJÖER FÖR FÖRETAG OCH  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

AO Garden Design arbetar med kunder som till exempel bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, bostadsföretag, byggbolag, golfklubbar, kommuner och trädgårdsföretag med flera. Fokus ligger på att gestalta gröna miljöer som kombinerar funktion och estetik utifrån användarens behov. En bra trädgårdsplanering ska vara både funktionell, vacker, hållbar och kundspecifik. Målsättningen är att designa en vacker utemiljö med kreativa lösningar när det gäller form, växter, material, skötselnivå och innehåll. En utemiljö som är anpassad till platsens förutsättningar och människorna som ska använda den.

AO Garden Design erbjuder allt från enkla konsultationer och idéskisser till skalenliga detaljerade trädgårdsritningar, funktionsplaner, belysningsplaner, växtförslag, växtlistor, planteringsplaner, skötselanvisningar och anläggningskonsultation. Varje uppdrag är unikt och skräddarsys efter kundens behov. Fasta priser enligt offert. Välkommen att kontakta mig för mer information.