PRIVATPERSON

tradgardsradivning1TRÄDGÅRDSDESIGN

AO Garden Design formger gröna miljöer med fokus på att kombinera funktion och estetik utifrån användarens behov. En bra trädgårdsplanering ska vara funktionell, vacker, hållbar och personlig. Målsättningen är att designa en vacker utemiljö med kreativa lösningar när det gäller form, växter, material, skötselnivå och innehåll. En utemiljö som är anpassad till platsens förutsättningar och människorna som ska använda den.

Formgivning är centralt när det handlar om trädgårdsdesign men lika viktigt är att skapa en plan som är genomförbar, långsiktigt hållbar och anpassad till den ekonomiska ram och den skötselnivå som passar varje enskild kund. Varje uppdrag är unikt och skräddarsys efter kundens behov. AO Garden design kan hjälpa dig med allt från trädgårds- eller belysningsrådgivning till enkla skisser, kompletta skalenliga trädgårdsritningar inklusive växtlistor, planteringsplaner, skötselråd, växtinköp, projektkonsultation vid anläggning med mera. Du kan bland annat få hjälp med att:

 • Göra en grundplanering för trädgårdens alla funktioner
 • Skapa insynsskydd och rumslighet
 • Hitta lösningar för nivåskillnader och entréer
 • Ge trädgården en genomtänkt stil och karaktär
 • Kombinera funktion och estetik
 • Välja lämplig typ av häckar, träd och buskar
 • Skapa trivsamma uteplatser, funktionella gångstråk och andra hårdgjorda ytor
 • Planera lättskötta planteringsytor och välja växter som klarar platsens förutsättningar
 • Göra detaljerade planteringsplaner och ta fram underlag för växtinköp samt få hjälp med växtinköp
 • Ta fram nya idéer och materialförslag för trappor, stenläggningar, altaner och andra fasta konstruktioner
 • Ta fram förslag på funktionell och estetisk trädgårdsbelysning
 • Ta fram de ritningar du behöver för att själv eller med hjälp av anläggare färdigställa din trädgård

Varje åtgärd för en välplanerad och välskött trädgård ger 2,8 kronor tillbaka per investerad krona i ökat fastighetsvärde vid en försäljning. (Källa: Kairos Future/Husqvarna, Global Garden Report 2011)  


 

TJÄNSTER TRÄDGÅRDSDESIGN

Trädgårdsdesign med ritning

Du kanske vet vilken stil och vilka funktioner du vill ha i trädgården men vill ha hjälp med till exempel övergripande struktur och val av växter. Eller så vet du inte alls hur du vill ha det och önskar lite mer hjälp för att få en trädgård som passar just dig. Tillsammans analyserar vi dina behov och önskemål liksom förutsättningarna i din trädgård för att hitta rätt lösning för att skapa din drömträdgård. Alla uppdrag är olika och anpassas specifikt för varje kund. Målsättningen är att du ska få en trädgård där du kan koppla av, må bra och ha roligt och som speglar din livssituation och personliga stil. Genom att planera smarta funktioner och välja vackra och funktionella växter och material får du en inbjudande trädgård där du kan njuta utan att behöva lägga all din lediga tid på skötsel. Efter besök på plats och samtal kring önskemål och behov kommer vi överens om vilken eller vilka typer av ritningar och övriga dokument du har behov av. Det första hembesöket är kostnadsfritt och förutsättningslöst. Först efter att vi träffats tar du beslut om hur du vill gå vidare. Det jag erbjuder dig är skalenliga ritningar och de övriga dokument du behöver tillsammans med idéskiss/inspirationsbilder och beskrivande text som gör att du lätt kan se och följa tanken bakom förslaget.

Prisnivå varierar beroende av tomtstorlek, komplexitet samt önskad detaljeringsgrad på ritningar och övriga dokument. Priset är dock alltid fast.

Trädgårdsdesign går även att köpa som presentkort. Läs mer här, eller kontakta mig för att diskutera dina önskemål.

Rådgivning

Vid trädgårdsrådgivning kommer jag hem till dig för två timmars rådgivning direkt på plats. Det kan gälla hela trädgården eller en del av trädgården och det spelar ingen roll om det är en gammal eller ny trädgård. Hembesök kan se olika ut och anpassas efter vad just du vill ha hjälp med. Vi tittar tillsammans på din trädgård och diskuterar olika idéer och lösningar utifrån dina önskemål och behov samt platsens förutsättningar. Du för själv stödanteckningar under rådgivningen. När vi kommit fram till ett eller flera förslag och lösningar sammanfattas det vi kommit fram till på det sätt som är mest relevant till exempel i en eller flera enkla skisser, i text eller i en lista. Trädgårdsrådgivning är ett bra och snabbt sätt att komma framåt med dina trädgårdsplaner och passar dig som vill planera din egen utemiljö eller har ett begränsat område eller till exempel en balkong eller terrass som du vill utveckla. Man hinner mycket på två timmar förutsett att alla är förberedda. När vi bokat tid kommer du att få en checklista att fylla i och information om övriga förberedelser.

Pris: 2 500 kr, inklusive moms. Resa ingår inom två mils avstånd från Borås eller Varberg.

Rådgivning går även att köpa som presentkort. Läs mer här, eller kontakta mig för att boka en tid!

”Målsättningen är att ge dig nya idéer och massor av inspiration! Trädgårdsrådgivningen ska ge dig konkreta råd och hjälpa dig att förvekliga dina trädgårdsdrömmar.”